top of page

HISTORIEN

2653868484.jpg
STEINBUA

-

Steinbua på Lundgaard.
Denne vesle bygningen er satt opp i 1897 av Peder Østmoe som lagerbygning for grossistvirksomhet. I kjelleren var det sild, i første og annen mjøl og kolonialvarer. På loftet med utvendig adkomst, var det manufakturhandel. Med så mye verdifulle varer, ble huset bygd i stein for å få en lavere assuransepremie.

Trehuset ved siden av ble senere forlenget inntil Steinbua. Konstruksjonen er kanskje det mest verdifulle lokalt sett med Stavasgrantitt i veggene. Kvaliteten virker bra da det står omtrent like fint og helt i dag som for nesten litt over 100 år siden. Sjøl om funksjonen har vært en del av et større hele, har bygningen formelt sett et svært sjølstendig avsluttet, nesten monumentalt preg og kan godt stå alene.

Steinbua startet driften av restauranten i november 1989.

.

“Steinbua Elverum.” 

 -   Restaurant  -

 

 

“Det første som slår deg når du ser Steinbua er de massive steinblokkene og det gamle tømmeret. Steinbua har en lang historie som har blitt bevart på en utmerket måte. Sammen med menneskene er det denne historien som gir bua dens særpreg..”

“Velkommen”

-  Steinbua staff  -

* * * 
bottom of page